تبلیغات
فقط عکس - داغون داغونم!

فقط عکس

ســـــــــــــــــلام چه خبرا ؟ چیــــــــــــــــــکارا میکنبن؟ خوب حالا اینا رو ولشـ بگو تو چه خبرا؟؟؟ من چهـ خبرا بابا داغون داغونم باز میپرسی چه خبرا ؟ از دست این pmc music  شونـــــــــصد هزار تا ویدیو ایرانیـ... پخش    میکنهـ آخرش که من داغون داغون شدمـ یه خارجیشو میذاره آخهـ اینمـ شد زندگیـ ؟؟ نه تو بگو این زندگیه داریمـ؟  هه بسه دیگه اعصابم داغونه میزنم لهت میکنم ها! میگم بسه شوخی ندارم باهات                         

زود برو ادامهـ چند تا از این « فک و فامیله داریمـ ؟» گذاشتم  

چرا واستادی منو نیگا میکنیـ میگم برو اعصابمو بهمـ نریز 

(راستیـ دقت کردیـ امروز اصلا حوصلهـ ندارمـ )  

                                                                                                                                                       

مامانم اومده میگه : به نظرت افطار چی بخوریم ؟
میگم : سبزی پلو ماهی
میگه : گمشو بابا میخوام استانبولی درست کنم!!
خب مادر من اینکه میگی “به نظرت” دقیقاً منظورت چیه ؟؟                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامانم اس ام اس زده:
ما خونه داییت اینا هستیم بعد از شام میایم!
همه چی تو یخچال هست فقط بپر سر کوچه سوسیس و نون و تخم مرغ بگیر
سوسیس تخم مرغ واسه خودت بپز!                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه داداش دارم میگم برو یه لیوان آب برام بیار میگه من خودم تشنه ام نمیرم آب بخورم واسه تو آب بیارم .این فك فامیله ما داریم                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابام به مامانم سپرده جمعه ها هفت صبح بیدارم کنه….. بگه امروز جمعه است ، بگیر بخواب !…. فک و فامیله داریم…؟؟؟                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامانم میگه این فوتبالا چیه هر شب نشون میده؟
میگم یورو
میگه یورو که پوله :-؟
من:-|
فک و فامیله داریم؟                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مامانم اومده میگه سرویس بهداشتی رو الان جرم گیری کردم وبرقش انداختم، ببینم یه نفر رفته دسشویی قلم پاشو میشکنم !!
من :|
بابام:|
خواهرم :|
فک و فامیله داریم؟                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشتم گیتار میزدم
یکی از فامیلای تقریبا
مسن اومد خونمن
گفت داری ویالون میزنی
گفتم ن دارم گیتار میزنم
گفت یعنی نمیتونی باهاش ویلون بزنی؟ چه فایده داره برو یاد بگیر عموجون برو
من=-|
آخه فکو فامیله دارم؟                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنگ زدیم واسمون پیتزا بیارن یارو سس نزاشته بود توش ؛ فرداش مامانم رفته میگه آقا چرا واسه ما سس نذاشتی ؟ مگه پیتزارو میشه بدون سس خورد؟
یارو : نه خانم !
مامانم : پس ما چجوری خوردیم ؟                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیونون رو تنظیم کنم ، با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به مامانم میگم : الو ، مامان خوبه ؟ مامانم هم میگه : مرسی همه خوبن شما خوبین ؟ خانواده خوبن ؟ ببخشید بجا نیاوردم …                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

دارم غرمیزنم این چه قیافه ایه من دارم ! عمه ام میگه غصه نخور زشتا خوش شانسترن !
فک و فامیله داریم ؟                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

از دختر عموم که اندازه یه ماکارونی قد داره پرسیدم : حالت چطوره ؟
گفت :میجی یوجی !!
من:(
اولش فکر کردم داره چینی ژاپنی حرف میزنه
نگو منظورش این بوده : مرسی ، تو چی..؟
یعنی این دخترا به روح اعتقاد دارن؟؟؟
فک و فامیل داریم ما!![ پنجشنبه 26 مرداد 1391 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ farzaneh ] نظرات      قالب ساز آنلاین